» Usługi » Kadry i płace

Kadry i płace

Międzynarodowa kancelaria gospodarcza Goldenstein oferuje polskim przedsiębiorstwom z kapitałem polskim i zagranicznym kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac. Świadczymy wszelkie usługi kadrowo-płacowe.


Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • Sporządzanie umów o pracę, o dzieło, zlecenia oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienie stron, świadectwa pracy,
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z aktami osobowymi,
 • Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R),
 • Sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń,
 • Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • Prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • Sporządzanie rocznych zezań podatkowych pracowników,
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • Przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.
 • Załatwianie formalności przy delegowaniu pracowników za granicę,
 • Doradztwo w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
 • Rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl