E-Commerce-Desk

» Usługi » E-commerce-Desk

E-commerce-Desk

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu poszerzają klasyczne sposoby dystrybucji o formy wielokanałowe, korzystając pryz tym zarówno z możliwości e-commerce, jak i m-commerce. Ten nieustający trend przenika wszystkie branże. Tego rodzaju dynamiczne otoczenie potrzebuje nowych innowacyjnych modeli biznesowych, które z kolei wymagają kreatywnych rozwiązań z zakresu doradztwa prawnego oraz podatkowego.

Kancelaria Goldenstein, oferująca całościową obsługę o charakterze „full-service”, doradza i wspiera Państwa pod względem prawnym i podatkowym wzdłuż całego łańcucha generowanych przez Państwa przedsiębiorstwo wartości – value chain. W skład naszego zespołu e-commerce wchodzą eksperci z przeróżnych relewantnych dziedzin prawa niemieckiego, którzy, dzięki ścisłej współpracy, wspólnie osiągają możliwie jak najbardziej wydajne rozwiązania.


Na rynku niemieckim nasz zespół ds. e-commerce specjalizuje się w następujących dziedzinach:

Rozwiązania z dziedziny e-commerce mogą być nad wyraz wielowarstwowe, tak jak powiązane z tym aspekty prawne oraz podatkowe. Z tego też powodu nasza kancelaria gospodarcza oferuje Państwu całościowe doradztwo z zakresu prawa handlowego i prawnych aspektów dystrybucji, powiązanych z Państwa aktywnością gospodarczą na niemieckim rynku.

 

Chcieliby Państwo założyć przedsiębiorstwo w Niemczech w dziedzinie e-commerce? Radzimy wybrać jeden z naszych trzech pakietów założycielskich. Doradzimy tez Państwu odnośnie możliwości uzyskania subwencji i finansowych środków wsparcia z tytułu założenia działalności gospodarczej.

Strony internetowe

 • ogólne warunki umów (prawo-AGB): sporządzanie ogólnych warunków umów (AGB) zgodnych z ustawą, sprawdzanie zgodności z ustawą istniejących warunków umów, doradztwo w razie otrzymania upomnienia (Abmahnung)
 • polityka prywatności (Datenschutzerklärung): sporządzanie informacji prawnych na temat polityki prywatności, sprawdzanie zgodności z ustawą istniejących informacji prawnych odnośnie danych osobowych, doradztwo w razie otrzymania upomnienia (Abmahnung)
 • prawo domen internetowych: doradztwo z zakresu domen internetowych, umów dotyczących ich rejestracji oraz reprezentacja w przypadku sporów o domenę internetową
 • noty prawne: sporządzanie not prawnych zgodnych z ustawą, sprawdzanie zgodności z ustawą istniejących not prawnych, doradztwo w razie otrzymania upomnienia (Abmahnung)
 • prezentacja produktu i kształtowanie procesu składania zamówienia: np. oznakowanie produktu, podanie ceny, sposoby płatności, potwierdzenie zamówienia oraz wysyłki
 • warunki i zasady użytkowania strony internetowej i rejestracja: sporządzanie warunków i zasad użytkowania strony internetowej, doradztwo z zakresu rejestracji stron internetowych
 • doradztwo z zakresu prowadzenia sklepu internetowego (własna strona internetowa, eBay, Amazon): pouczenie o odstąpieniu od umowy, termin odstąpienia, rękojmia z tytułu wad, gwarancja
E-Commerce-Desk: S-Commerce (Social Commerce)

Social commerce (sprzedaż rekomendacyjna)

 • doradztwo już na etapie planowania platformy e-commerce dotyczące user-generated content, tak jak na przykład zmniejszanie (współ-) odpowiedzialności i udaremnianie powstawania roszczeń
 • sporządzanie umów kooperacyjnych z usługodawcami z dziedziny social commerce i portalami
 • doradztwo prawne dla kanałów social commerce: serwisy społecznościowe, tak jak np. Facebook (F-commerce), społeczności, a w tym także tzw. community-features, portale oceniające i fora internetowe oraz affiliate-marketing
E-Commerce-Desk: M-Commerce (Mobile Commerce)

M-commerce (mobile commerce)

 • doradztwo odnośnie realizacji nowych modeli biznesowych i rozszerzania  ofert tradycyjnych na urządzenia mobilne
 • prawo aplikacji mobilnych: całościowe doradztwo prawne odnośnie Państwa aplikacji mobilnej (ogólne warunki umów dotyczące aplikacji mobilnych – „App-AGB”, polityka prywatności z zakresu aplikacji mobilnych, umowy licencyjne dotyczące tworzenia aplikacji, prawo znaków towarowych, prawo autorskie, prawo ochrony konkurencji i prawo umów zawieranych z użytkownikami aplikacji mobilnej)

Marketing & reklama

 • prawo mediów społecznościowych: miedzy innymi sporządzanie regulaminów korzystania z portali społecznościowych i kontrola zgodności regulaminów z ustawą, doradztwo prawne dotyczące profili, korzystanie z wtyczek społecznościowych („shariff”-button), kontrola zgodności z ustawą już istniejących profili na portalach społecznościowych
 • reklama za pomocą newsletterów rozprowadzanych drogą mailową lub za pomocą SMS, bluetooth, WhatsApp, messenger lub skype (model Double-opt-in, e-mail polecający, itp.)
 • optymalizacja wyszukiwarek internetowych (pozycjonowanie stron internetowych)search engine advertising (SEA): co należy i czego nie należy robić (np. używanie cudzych marek jako słowa kluczowego)
 • inne formy reklamy: banery, reklamy pop-up, telemarketing
 • portale oceniające: zachęty do wystawienia oceny, wywieranie wpływu na ocenę, reakcje na oceny negatywne
 • upomnienia (Abmahnung): udaremnianie otrzymania upomnienia – „Abmahnung” (prawo znaków towarowych, prawo autorskie, [np. YouTube], noty prawne, prawo odstąpienia od umowy, ogólne warunki umów, polityka prywatności) i reprezentacja prawna wobec strony upominającej oraz upominanie konkurentów w przypadku nieuczciwych praktyk rynkowych
 • doradztwo prawne w przypadku zaplanowanych akcji marketingowych
 • sporządzanie warunków udziału w przypadku działań mających na celu wspieranie sprzedaży (np. gry, konkursy)
E-Commerce-Desk: Logistik

Logistyka

 • prawo umów: pomoc przy sporządzaniu indywidualnych umów dotyczących logistyki magazynowej, spedycji i transportu
 • prawo transportowe: rozwiazywanie sporów z zakresu prawa transportowego o charakterze krajowym i międzynarodowym
E-Commerce-Desk: Internationalisierung

Umiędzynarodowienie

 • prawne i podatkowe umiędzynarodowienie sklepów internetowych
 • adaptacja zagranicznych sklepów internetowych do wymogów prawnych prawa niemieckiego i polskiego (np. AGB, polityka prywatności, noty prawne, informacje odnośnie praw konsumenckich)
 • doradztwo z zakresu prawa umów dla europejskich przedsiębiorstw trudniących się sprzedażą wysyłkową lub świadczących usługi logistyczne
 • kooperacja z wyspecjalizowanymi zagranicznymi kancelariami
 • zarządzanie wierzytelnościami na terenie Unii Europejskiej (usługi inkasso)

E-Commerce-Desk: odnies sukces!

Korzyści dla Państwa w skrócie

 • Dzięki całościowemu charakterowi naszych usług  otrzymają Państwo doradztwo prawne i podatkowe z jednej ręki.
 • Skorzystajcie Państwo z wiedzy naszych ekspertów, która wynika z interdyscyplinarnej synergii – współdziałaniu w dziedzinie doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego i consultingu.
 • Naszym atutem jest nasz międzynarodowy charakter i ścisła współpraca z zagranicznymi kancelariami partnerskimi. W przypadku skorzystania z naszych usług, zajmiemy się wszelkimi sprawami związanymi z koordynacją!

 W razie kontaktu z Państwa strony, otrzymają Państwo bezpłatnie niezobowiązującą ofertę.


Kierownik naszego zespołu ds. e-commerce:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl