» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się niejednokrotnie z koniecznością zmian i rozszerzenia dotychczasowej formy działalności. Poprzez analizę planu działania firmy jesteśmy w stanie wskazać optymalną formę prawną dla planowanej inwestycji oraz przygotować odpowiedni harmonogram restrukturyzacji i przekształceń.


Specjalizujemy się w sprawach związanych z łączeniem, podziałem czy też przekształceniem spółek. W tym celu dokonujemy analizy prawno-podatkowych skutków, sporządzamy plany przekształceń i połączeń, sprawozdania finansowe oraz dokumenty związane z wyceną wartości przedsiębiorstwa.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców krajowych jak i spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Mając na uwadze powyższe sporządzamy umowy jak i uchwały w wersjach dwujęzycznych.

 

Zaufało nam już wielu!

 

Nasze porady obejmują w szczególności zagadnienia dotyczące:

  • przekształcenia działalności gospodarczej osób fizycznych w spółki prawa handlowego;
  • optymalizacja odpowiedzialności przedsiębiorcy i kosztów prowadzonej przez niego działalności;
  • restrukturyzacja i przekształcenia spółek;
  • aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • zgłaszanie przekształceń w KRS;
  • łączenie, podział i przekształcanie spółek;
  • analiza prawno-podatkowa przedsiębiorstwa;
  • przygotowywanie planów przekształceń;zmiana w strukturze udziałowej.