» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Adwokaci kancelarii Goldenstein świadczą kompleksowe doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z prawem upadłościowym oraz udzielają profesjonalnego wsparcia w postępowaniu naprawczym.


Kancelaria Goldenstein oferuje doradztwo prawne w zakresie niewypłacalności oraz upadłości przedsiębiorstw. Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Doradzamy również na temat odpowiedzialności osobistej członków organów zarządzających wobec wierzycieli w przypadku naruszenia przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Doradzimy Państwu przy wyborze i ustanowieniu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta, jak również przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości. Zgłaszamy wierzytelności oraz reprezentujemy naszych Klientów w transgranicznych postępowaniach upadłościowych. Przygotujemy wnioski zarówno o upadłość likwidacyjną, jak i o upadłość z możliwością zawarcia układu. Sporządzamy również umowy oraz dokumenty dotyczące sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego. Oferujemy Państwu doradztwo przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw należących do upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych (analiza prawna tych przedsiębiorstw).

Nasze usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmują:

 • doradztwo przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości
 • kontrolę ryzyka odpowiedzialności
 • opracowywanie rozwiązań naprawczych
 • dochodzenie roszczeń wierzycieli
 • reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu upadłościowym i po ogłoszeniu upadłości
 • prowadzenie postępowań naprawczych
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentację w sprawach o uznawanie czynności dłużnika za bezskuteczne
 • zaskarżanie czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • reprezentację podczas zgromadzenia wierzycieli
 • negocjowanie układów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • utrzymywanie kontaktu z syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą, upadłym i wierzycielem
 • doradztwo przy sporządzaniu propozycji układowych
 • reprezentację w trakcie realizacji układu

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa upadłościowego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl