» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo transportowe

Prawo transportowe

Adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii Goldenstein kompleksowo i profesjonalnie doradzą Państwu we wszystkich istotnych kwestiach związanych z prawem transportowym.


W imieniu naszych Klientów dochodzimy roszczeń z tytułu przewozu towarów oraz uczestniczymy w procesie likwidacji szkody. Odpieramy również roszczenia strony przeciwnej dotyczące szkód powstałych w czasie transportu.

Prowadzimy sprawy związane z wyborem lub zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa, uzyskaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz rzeczy, certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego. Szybko i skutecznie windykujemy należności, uzyskując tytuły wykonawcze na terenie Unii Europejskiej. Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach związanych z Konwencją CMR.

Doskonale znamy specyfikę polskiej oraz niemieckiej branży transportowej. Specjaliści kancelarii Goldenstein oferują Państwu wsparcie przy sporządzaniu korzystnych umów z kierowcami oraz we wszelkich sporach sądowych związanych z prowadzeniem działalności transportowej.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • sporządzanie umów transportowych, w szczególności zleceń spedycyjnych i przewozowych, umów ramowych oraz umów z agentami i podwykonawcami;
  • opracowywanie oraz optymalizację ogólnych warunków umów w zakresie przewozów, spedycji i logistyki;
  • doradztwo dotyczące wymaganych dokumentów, w szczególności listów przewozowych i dokumentów transportowych;
  • zabezpieczanie dowodów oraz szybkie wyjaśnianie spraw ubezpieczeniowych, mając na uwadze krótkie terminy przedawnienia roszczeń transportowych oraz terminy zawite;
  • wsparcie w zakresie publicznego transportu towarów, w tym przepisów dotyczących grzywien i innych kar;
  • ofertę doradztwa dla producentów, dostawców oraz przedsiębiorców transportowych i spedycyjnych, którzy przykładają szczególną wagę do optymalizacji procesu logistycznego poprzez odpowiednie opracowywanie umów i zarządzanie ryzykiem;
  • dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie;
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń regresowych;
  • odpieranie roszczeń odszkodowawczych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa transportowego:

Piotr Szeja LL.M.

Adwokat niemiecki
Adwokat polski
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kierownik oddziału w Szczecinie


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl