» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo spółek

Prawo spółek

Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek prawa niemieckiego, jak również zakładaniem polskich spółek przez przedsiębiorców niemieckich.


Dysponujemy ugruntowaną wiedzą z zakresu przygotowywania i realizacji transakcji na obszarze prawa spółek handlowych oraz restrukturyzacji. Przeprowadzamy zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządów, dokonujemy zmian statutów i umów spółek. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie z zakresu likwidacji i postępowania naprawczego przedsiębiorstw. Goldenstein oferuje swoje usługi dla przedsiębiorców sektora branży transportowo – spedycyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym we wszelkich postępowaniach kontrolnych i sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Reprezentujemy również przedsiębiorców przed sądami.

Nasze porady m.in. obejmują w szczególności:

  • zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw
  • przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników i opracowanie projektów uchwał organów spółki,
  • zmiany umów i statusów spółek oraz zasad funkcjonowania oddziałów i przedstawicielstw,
  • przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),
  • przekształcanie, łączenia i podziały spółek,
  • przeprowadzanie analiz prawnych spółek (raporty due diligence)
  • doradztwo w zakresie przymusowego wykupu akcji i udziałów, umarzania akcji i udziałów, nabywania akcji i udziałów własnych przez spółki,
  • odpowiedzialność członków zarządu spółek akcyjnych i z o.o.
  • doradztwo kryzysowe, postępowanie naprawcze przedsiębiorstw

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa spółek:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl