» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria Goldenstein oraz spółka doradztwa podatkowego Goldenstein Sp. z o.o. pomogą Państwu we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy.


Jako Kancelaria prawa gospodarczego zwracamy szczególną uwagę na tworzenie optymalnych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i znajomość prawa pracy pozwala zaoferować Państwu ugruntowaną analizę i pomoc prawną. Nasza pomoc opiera się na kształtowaniu i formułowaniu umów o pracę oraz umów o świadczenie usług. Dzięki kompleksowemu, podatkowo-prawnemu podejściu i dostosowaniu się do wymagań klienta, zwiększamy Państwa korzyści. Celem naszego zespołu jest zapewnienie Państwu korzyści przez dostarczenie kreatywnych propozycji rozwiązań, w pełni dostosowanych do Państwa żądań.

Specjalizujemy się w wykonywaniu m. in. następujących czynności z zakresu prawa pracy:

  • redagowanie i negocjowanie umów o pracę i umów o świadczenie usług
  • zakańczanie stosunków pracy i umów o świadczenie usług (wypowiadanie umów / rozwiązywanie umów za porozumieniem stron)
  • restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstwa
  • negocjacje z radą zakładową
  • reprezentowanie przed sądami pracy
  • Due Diligence prawa pracy i formułowanie zapytań dotyczących prawa pracy przy umowach sprzedaży przedsiębiorstwa lub fuzji
  • projektowanie i negocjowanie układów zbiorowych
  • rozwój i realizacja dostosowanych do wymagań klienta systemów wynagrodzeń, (udziały w zyskach, opcje na akcje, plany motywacyjne, modele zabezpieczenia emerytalnego)
  • tworzenie zakładowego zabezpieczenia emerytalnego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa pracy: