» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Goldenstein świadczy pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej w Polsce i Niemczech.


Kancelaria reprezentacje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zakres naszych usług obejmuje m.in. prawo samorządu terytorialnego, prawo ochrony danych osobowych, prawo nieruchomości, ochrony środowiska, prawo budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych działań kancelaria doradza zarówno jednostkom samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorcom.

Nasza oferta w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

  • uzyskiwanie koncesji i pozwoleń,
  • uznawanie kwalifikacji zawodowych,
  • pozyskiwanie funduszy unijnych,
  • prawo ochrony środowiska w tym prowadzenie spraw o opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • prawo budowlane w tym reprezentacja w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę oraz dotyczących warunków zabudowy,
  • prawo energetyczne w tym wsparcie w sprawach koncesji, sporów o warunki przyłączenia do sieci, jak również obsługa przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, biopaliw i obsługa prawna procesu inwestycyjnego projektów farm wiatrowych