» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Prawo celne

Prawo celne:

Praktycze i ekonomicznie rozsądne rozwiązania mają centralne znaczenie gospodarcze w świecie coraz bardziej sieciowego handlu. Przez ciągłe zmiany w przepisach prawnych nieustanne dopasowanie procesów jest niezbędne. Nasz zespół adwokatów i doradców podatkowch dysponuje praktycznym doświadczeniem w dziedzinie cła i hanldu zagranicznego i chętnie Państwu doradzi.


Już drobne wykroczenia skutkują postępowaniem  w sprawach zagrożonych karą grzywny i postępowaniem karnym oraz powodują ryzyko utraty prawnocelnych ułatwień procesowych.

Nasze usługi:

Reprezentacja Państwa interesów

  • Pertraktacje z urzędami celnymi
  • Wsparcie przy kontrolach celnych wobec urzędów celnych w celu uniknięcia poboru cła
  • Repzezentacja przy zwolnieniu i zwrocie poboru cła (np. cła państw trzecich) Optymalizacja gospodarcza
  • Określenie i obliczenie taryf celnych, kwalifikacja preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia oraz możliwości obniżenia kosztów
  • Doradztwo w zakresie wiążącej informacji taryfowej (niem. vZTA) lub przy wiążącej informacji o pochodzeniu towarów (niem. vUA)
  • Wsparcie przy uzyskaniu prawnocelnych ułatwień w postępowaniu (np. status  upoważnionego podmiotu gospodarczego)
  • Pomoc w zakresie sporów w przedmiocie pytań prawnocelnych, jak np. odwołanie ułatwień procesowych

Compliance prawnocelny

  • Szkolenia dopasowane do potrzeb zarządu, jak i pracowników działów finansowych i prawnych, a także działów sprzedaży i dystrybucji
  • Optymalizacja łańcucha dostaw (supply-Chain)

Transakcje wewnątrzkoncernowe

  • Prawnocelnie zoptymalizowana organizacja miar ocen dostaw wewnątrzkoncernowych

Wszystkie powyżej wskazane stany faktyczne przedstawiają jedynie przykłady spośród mnóstwa sytuacji, które pojawiają się w dzisiejszym międzynarowodym świecie handlu i które wymagają zróżnicowanych rozwiązań.

 

Mają Państwo pytania w przedmiocie rpawa celnego i potrzebują Państwo indywidualnego doradztwa? Skontaktujcie się Państwo z nami! Otrzymacie Państwo bezpłatnie niezobowiązującą ofertę.


Nasi adwokaci ds. prawa celnego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl