Jagdrecht

» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo rolne i prawo gospodarki rolnej » Niemieckie prawo łowieckie

Niemieckie prawo łowieckie

Prawo łowieckie w Niemczech odpowiada na wszystkie pytania prawne, które napotykacie Państwo jako myśliwi. Nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie i doradzą skutecznie związkom łowieckim oraz myśliwym, zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Co to jest prawo łowieckie w Niemczech?

Jedna z odpowiedzi została sformulowana w § 1 federalnej ustawy o łowiectwie (niem. Bundesjagdgesetz, dalej: BJagdG) i zgodnie z nią prawo łowieckie to „wyłączne uprawnienie na określonym terenie do opiekowania się dzikożyjącymi zwierzętami, które podlegają prawu łowieckiemu (zwierzyna łowna), do polowania na nie oraz do przywłaszczenia ich sobie. Z prawem do polowania związany jest obowiązek ochrony“.

 

Prawo łowieckie jest bardzo szczególną materią, przez którą rozumie się wszystkie normy, które związane są z łowiectwem. Prawo to reguluje kto, gdzie, kiedy (tzw. okresy ochronne) i jak może polować. Do tego należą także zagadnienia dotyczące okręgów łownych, związków ochronnych, uczestnictwa osób trzecich w wykonywaniu prawa łowieckiego, ograniczenia polowań, a także obowiązki myśliwych.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 nr 28 Konstytucji Niemiec federacji przysługuje konkurencyjna kompetencja ustawodawcza w dziedzinie polowań. W ramach tego uprawnienia została uchwalona federalna ustawa o łowiectwie (BJagdG). Obok tego wszystkie kraje zwiąkowe posiadają swoje ustawy o łowiectwie, które również trzeba brać pod uwagę. Jednak prawo łowieckie nie składa się tylko z ustaw federanych i landowych, lecz rownież z dalszych norm prawnych, które dotyczą istoty łowiectwa, jak np. rozporządzenia prawne i wykonawcze, zarządzenia i statuty do ustawowych wytycznych.  

 

Niektóre z naszych usług w obszarze niemieckiego prawa łowieckiego:

  • zagadnienia dotyczące karty łowieckiej (np. wydanie, przedłużenie, pozbawienie i cofnięcie)
  • umowy dzierżawy terenu łowieckiego, m.in. sporządzenie umowy i jej sprawdzenie, zawarcie, wypowiedzenie, jak również redukcja terenu dzierżawy)
  • zagadnienia dotyczące szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę
  • sprawy odpowiedzialności, odszkodowań i zadośćuczynień
  • obrona przed roszczeniami wobec urzędów, osób trzecich i w sądzie
  • problemy dotyczące posiadania broni, włącznie z reprezentacją w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym w związku z polowaniem lub posiadaniem broni
  • reprezentacja interesów myśliwych posiadających tereny łowieckie, związków łowieckich oraz myśliwych w ramach urzedowo zarządzonego łączenia  oraz zaokrąglania terenów
  • reprezentacja przed sądem w sporach cywilnych dotyczących prawa łowieckiego
  • reprezentacja w postępowaniu przeciwko związkom łowieckim

W dziedzinie niemieckiego prawa łowieckiego nasi adwokaci oferują Państwu  na podstawie swojego obszernego i długoletniego doświadczenia efektywne, korzystne cenowo oraz godne zaufania doradztwo. Obojętnie, czy są Państwo posiadaczami broni, karty łowieckiej lub rewiru łowieckiego, znajdą u nas Państwo doradcę, który jest najlepiej obeznany z problemami myśliwych, dzierżawców oraz poszkodowanych rolników. Nasze usługi w prawie łowieckim zorientowane są zawsze na Państwa potrzeby. Wszystkie pojawiające się problemy omówimy z Państwem indywidualnie i znajdziemy odpowiednie dla Państwa rozwiązanie.


Nasz adwokat ds. niemieckiego prawa łowieckiego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl