Agrarrecht

» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo rolne i prawo gospodarki rolnej

Prawo rolne/Prawo gospodarki rolnej w Niemczech

Gospodarka rolna istnieje od lat i jest jedną z najstarszych dziedzin gospodarczych. Nasza Kancelaria Goldenstein oferuje Państwu w obszarze niemieckiego prawa rolnego kompleksowe i dopasowane do Państwa potrzeb doradztwo. Jako międzynarodowa kancelaria gospodarcza nasi adwokaci i doradcy podatkowi posiadają również w gałęzi prawa rolnego wieloletnie doświadczenie i doradzą Państwu zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Co to jest niemieckie prawo rolne lub prawo gospodarki rolnej?

Prawo rolne składa się z wielu różnych części. Obejmuje różnorodne obszary prawa powiązane z gospodarką rolną i leśną, a także łowiectwem. Dlatego takie dziedziny jak prawo wina, prawo leśne, prawo rybołówstwa i prawo łowieckie, a także specyficzne dla rolnictwa przepisy porządkowe i karne są przedmiotem prawa rolnego. Prawo rolne jest również spotykane tam, gdzie chodzi o zagadnienia dotyczące rolniczego prawa spadkowego, prawa dzierżawy rolnej, prawa artykułów żywnościowych oraz prawa ochrony zwierząt.

Ponadto do prawa rolnego należą różnorodne zagadnienia, które związane są z wykorzystaniem surowców odnawialnych lub energią odnawialną przez elektrownie wiatrowe, instalacje słoneczne lub instalacje biogazowe. W tych przypadkach trzeba nie tylko brać pod uwagę przepisy prawa energetycznego, ale także zatroszczyć się o zgodne z prawem użytkowanie gruntów, najlepiej na podstawie umowy.

 

Kompleksowe niemieckie prawo rolne obejmuje m. in. poniższe regulacje:

prawo rolne owca

 • ustawa o gospodarce rolnej (Landwirtschaftsgesetz)
 • ustawa o środkach spożywczych, przedmiotach pierwszej potrzeby oraz paszy (Bedarfsgegenstände-, Lebens- und Futtermittelgesetz)
 • ustawa o nawozach, rozporządzenie o środkach nawozowych oraz o nasionach (Düngegesetz, Düngemittel- und Saatgutverordnung)
 • ustawa o obrocie nieruchomościami gruntowymi (Grundstücksverkehrsgesetz)
 • ustawa o mleku (Milchgesetz)
 • ustawa o scalaniu gruntów oraz postępowanie w sprawie reparcelacji gruntów (Flurbereinigungsgesetz und Flurneuordnungsverfahren)
 • ustawa o lasach i ustawa o łowiectwie (Forst- und Jagdgesetz)
 • ustawa o ochronie roślin (Pflanzenschutzgesetz)
 • ustawa o ochronie przyrody (Naturschutzgesetz)
 • rozporządzenie flora-fauna-habitat (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)
 • ustawa o ochronie zwierząt (Tierschutzgesetz)

Niektóre z naszych usług w obszarze prawa rolnego i prawa gospodarki rolnej w Niemczech:

 • formułowanie umów o dzierżawę ziemi oraz umów o spadek
 • wsparcie przy zakupie lub sprzedaży środków produkcji, maszyn rolniczych i produktów
 • doradztwo przy nabyciu i zbyciu lasu, pola lub łąki
 • doradztwo w zakresie rolnego obrotu nieruchomościami gruntowymi
 • zagadnienia dotyczące subwencji
 • dochodzenie odszkodowania z powodu niewłaściwego gospodarowania
 • dochodzenie Państwa roszczeń na podstawie odpowiedzialności za produkt, szkód na osobie i szkód rzeczowych
 • doradztwo w obszarze rynku mlecznego, np. odnośnie umów o dostawę mleka i spółdzielczo-prawnych zobowiązań
 • doradztwo dotyczące wykorzystywania surowców odnawialnych lub energii odnawialnych przez elektrownie wiatrowe, instalacji słonecznych lub instalacje biogazowe
 • formułowanie umów o dzierżawę gruntu w celach użytkowania rolnego lub w celach związanych z energią odnawialną
 • prawo pracy w gospodarce rolnej
 • prawo budowlane w gospodarce rolnej

Nasi polskojęzyczni adwokaci ds. prawa rolnego dysponują wieloletnim doświadczeniem i są obeznani w zawiłościach tej rozległej dziedziny prawa. Z Goldenstein & Partner znajdą Państwo optymalne dla Państwa rozwiązanie indywidualnie dopasowane do Państwa zamierzeń. Jeżeli nas Państwo skontaktują, otrzymają Państwo bezpłatnie niezobowiązującą ofertę!


Nasz polskojęzyczny adwokat ds. niemieckiego prawa rolnego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl