AGB-Recht

» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo ogólnych warunków umów

Niemieckie prawo ogólnych warunków umów

Nasi adwokaci i doradcy podatkowi z kancelarii Goldenstein kompleksowo i indywidualnie doradzą Państwu w obszarze prawa ogólnych warunków umów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, doradzimy Państwu zarówno w zakresie prawa niemieckiego, jak i polskiego w każdym z tych języków.


Co to jest prawo ogólnych warunków umów w Niemczech?

Z ogólnymi warunkami umów (AGB) każdy miał do czynienia nie raz, czy to przy zawieraniu umowy z telefonią komórkową, czy przy zawieraniu umowy z kontrahentem. Niemieckie AGB- Recht to prawo ogólnych warunków umów. Są to takie warunki umowne, które zostały uprzedio ustalone i które mogą być wykorzystywane przy wielu umowach. Przedsiębiorca, czyli jedna ze stron umowy, przedstawia je partnerowi przy zawieraniu kontraktu. Te warunki handlowe mogą jednak okazać się nieważne, jeśli zostaną niepoprawnie sformułowane. Niemieckie prawo ogólnych warunków umów reguluje możliwość kontroli treści tego rodzaju postanowień (zasada przejrzystości). Prawa i obowiązki stron umowy muszą jasno z nich wynikać i nie mogą dyskryminować jednej z nich. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam służyć Państwu efektywnym, korzystnym i kompleksowym doradztwem w tym obszarze prawa.

Co należy do niemieckiego prawa ogólnych warunków umów?

Prawo ogólnych warunków umów w Niemczech zyskuje na znaczeniu i rozwija się, ponieważ może być stosowane w różnych typach umów. Należą do nich m.in. następujące dziedziny prawa:

 • ogólne warunki umów instytucji kredytowych
 • ogólne prawo umów bankowych ogólne warunki oszczędności na cele mieszkaniowe
 • prawo intrumentów oszczędnościowych na cele budowlane ogólne warunki podróży
 • prawo podróżyogólne niemieckie warunki spedycji (ADSP)
 • prawo spedycjiogólne warunki ubezpieczeń
 • prawo ubezpieczeńogólne warunki umów świadczenia usług budowlanych (VOB/B)
 • prywatne prawo budowlane

Nasze usługi w zakresie niemieckiego prawa ogólnych warunków umów koncentrują się na Państwa potrzebach. Wszystkie pojawiające się problemy omówimy z Państwem indywidualnie i wspólnie znajdziemy najlepsze dla Państwa rozwiązanie.

Spektrum naszych usług w obszarze niemieckiego prawa ogólnych warunków umów obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie skuteczności pod względem prawnym ogólnych warunków umów
 • przygotowanie ogólnych warunków umownych– dopasowanych indywidualnie do Państwa i Państwa firmy
 • sprawdzenie i doradztwo w zakresie upomnień w przypadkach nieskutecznych ogólnych warunków umów

W szczególności doradzimy Państwu w następujących dziedzinach:

 • ogólne warunki handlowe dla aplikacji (App-AGB)
 • ogólne warunki handlowe dla eBay (eBay-AGB)
 • ogólne warunki handlowe dla sklepów online (E-Commerce-AGB)

Mają Państwo pytania dotyczące prawa ogólnych warunków handlowych i chcieliby Państwo uzyskać indywidualną poradę? Skontaktujcie się z nami! Otrzymają Państwo bezpłatnie niezobowiązującą ofertę.


Nasz polskojęzyczny adwokat ds. niemieckiego prawa ogólnych warunków umów:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl