» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo budowlane » Niemieckie publiczne prawo budowlane

Publiczne prawo budowlane w Niemczech

Goldenstein jako kancelaria gospodarcza oferuje Państwu kompleksowe i indywidualnie dopasowane doradztwo w obszarze publicznego prawa budowlanego w Niemczech. Wieloletnie doświadczenie oraz fachowa wiedza naszych polskojęzycznych adwokatów i doradców podatkowych pozwala nam kompetentnie i kompleksowo doradzać Państwu zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Co to jest publiczne prawo budowlane w Niemczech?

Niemieckie publiczne prawo budowlane obejmuje szeroki zbiór norm prawnych, które odnoszą się do dopuszczalności wzniesienia i przebudowy obiektu budowlanego lub dokonywania zmian jego użytkowania. Należy przy tym rozróżnić między prawem zagospodarowania przestrzennego a prawem budowlanym. W ramach prawa zagospodarowania przestrzennego powstają pytania np. dotyczące opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zabudowy, a także zawierania umów budowlanych. Także z niego wynikają problemy dotyczące dopuszczalności inwestycji budowlanej. Z kolei prawo budowlane służy przede wszystkim zapobieganiu zagrożeniom, a szczególną rolę pełnią tu pozwolenia budowlane. Ustawy budowlane uchwalane przez landy regulują, jak budynki lub obiekty budowlane powinny być budowane lub urządzane.

Co należy do publicznego prawa budowlanego?

Jeśli urzędy, takie jak urząd budowlany, urząd ochrony zabytków lub urząd ochrony środowiska, mówią obywatelom, jak lub co mogą budować bądź czego powinni zaniechać, mamy do czynienia z publicznym prawem budowlanym. Pojawia się ono również wtedy, gdy ministerstwo, miasto, gmina lub publiczne przedsiębiorstwa są zobowiązani do wykonywania publicznych zleceń takich jak budownictwo podziemne, budownictwo szpitali, budownictwo urządzeń sportowych i wypoczynkowych, a także szkół, szkół wyższych oraz budynków administracyjnych, przy zachowaniu norm prawa zamówień publicznych.

Wobec tego do wieloelementowego publicznego prawa budowlanego należą m.in. poniższe regulacje:

 • kodeks budowlany (BauGB),
 • rozporządzenie w sprawie korzystania z budynków (BauNVO),
 • ustawy budowlane landów,
 • federalna ustawa o ochronie przed emisjami,
 • ustawy o ochronie zabytków uchwalane przez landy,
 • techniczne regulacje, np. TA-Lärm i TA-Luft, włącznie z prawem wyrobów budowlanych,
 • gminne przepisy budowlane,
 • VOB/A, VOL/A, VOF,
 • ustawa o przeciwdziałaniu ograniczaniu konkurencji (GWB),
 • prawo zamówień publicznych (VgV).

Prawo planów zagospodarowania przestrzennego oraz prawo budowlane są nacechowane zyskującą na znaczeniu osobistą odpowiedzialnością osób uczestniczących w procesie budowlanym. Dzisiejsza praktyka skupia się przede wszystkim na uzyskaniu pewności, czy zamiar budowlany może zostać zrealizowany w danym miejscu oraz czy w ogóle może zostać przeprowadzony i czy nie stoją temu na przeszkodzie publiczno-prawne regulacje. Polsko-niemiecka kancelaria gospodarcza Goldenstein wesprze Państwa w realizacji Państwa projektu budowlanego.

Zakres naszych usług w obszarze publicznego prawa budowlanego obejmuje:

 • wsparcie przy uzyskaniu zawnioskowanego pozwolenia budowlanego
 • sprawdzenie prawno-budowlanych zamówień oraz wyjaśnienie publicznoprawnych ryzyk
 • ocena interesów osób sąsiednich, takich jak odstępy między obiektami budowlanymi, ochrona przeciwpożarowa, obciążenie właściciela nieruchomości gruntowej określonymi obowiązkami, miejsce postojowe itp.
 • doradztwo w kwestiach uzbrojenia terenu
 • wsparcie przy postępowaniu dotyczącym planu zabudowy
 • obrona przed nakazem usunięcia lub rozbiórki
 • reprezentacja w razie sprzeciwu sąsiedzkiego
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym w razie sporu
 • wsparcie przy postępowaniu przetargowym
 • sporządzanie monitów w toku postępowania przetargowego
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • reprezentacja przy sporach przed Izbą Zamówień Publicznych

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. niemieckiego publicznego prawa budowlanego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl