» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo budowlane » Niemieckie prywatne prawo budowlane

Niemieckie prywatne prawo budowlane

Jeśli Państwo budujecie, budujcie razem z nami na naszym długoletnim doświadczeniu jako kancelarii gospodarczej w obszarze niemieckiego prywatnego prawa budowlanego! Nasi polskojęzyczni adwokaci oraz doradcy podatkowi z Goldenstein doradzą Państwu oraz poprowadzą Państwa projekt indywidualnie i kompleksowo zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.


Co to jest prywatne prawo budowlane w Niemczech?

Przy dużych przedsięwzięciach, jak i przy mniejszych pracach budowlanych niemieckie prywatne prawo budowlane reguluje stosunki prawne między wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym, począwszy od etapu projektowania do etapu zakończenia inwestycji, w szczególności między inwestorem a wykonawcami, jak również stosunki z architektami, deweloperami, podwykonawcami i sąsiadami nieruchomości. Stany faktyczne występujące w prywatnym prawie międzynarodowym niosą ze sobą dużą złożoność. Szczególne niebezpieczeństwo powstawania konfliktów istnieje przy konkretyzacji i różnicowaniu zakresu obowiązków każdego przedsiębiorcy uczesniczącego w projekcie, rozszerzeniach dotychczasowych umów przez aneksy, których niejednokrotnie wymagają zmieniające się warunki, a także przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia oraz domniemanych lub rzeczywistych wadach budowlanych.

Co należy do prywatnego prawa budowlanego w Niemczech?

Przedsiębiorstwa budowlane dążą do szybkiego odbioru projektu budowlanego. Chcą przez to uzyskać rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rękojmi z tytułu wad, co pozwoli im dochodzić roszczeń powstałych po wystawieniu końcowej faktury. Z kolei inwestorzy budowlani w razie sporu dotyczącego jakości świadczonych usług dążą do obalenia takich roszczeń, w taki sposób, aby móc wstrzymać się od zapłaty, doprowadzić do uregulowania świadczeń mających funkcję zabezpieczającą oraz do uwzględnienia świadczeń zastępczych, oraz ich zasadności, jak i wynikłych z tego tytułu kosztów, a ostatecznie dążą do sproblematyzowania roszczeń z tytułu rękojmi.

Niemieckie prywatne prawo budowlane reguluje wszystkie te zagadnienia, m.in.:

 • prawo umów budowlanych na gruncie BGB oraz VOB/B,
 • propozycje zmiany umów oraz aneksów,
 • przeszkody w prowadzeniu procesu budowlanego, np. wady budowlane podczas realizacji przedsięwzięcia, odpowiedzialność zbiorową,
 • roszczenia z tytułu rękojmi, m.in. prawne środki przy wadach budowlanych po odbiorze budynku,
 • zabezpieczenie dowodów, m.in. przeprowadzenie niezależnego postępowania dowodowego, włączenie rzeczoznawcy,
 • opóźnienie czasu budowy, np. szkody wynikłe z opóźnienia, wypowiedzenie umowy, odstąpienie,
 • kwestie rozliczeniowe, m.in. możliwość sprawdzenia rozliczenia, zakres usług przy umowie z rozliczeniem ryczaltowym lub z ceną jednolitą, zmiana przedmiotu świadczenia lub jego rozszerzenie, kwestie przedawnienia.

Polsko-niemiecka kancelaria gospodarcza Goldenstein prezentuje się Państwu jako Państwa partner w obszarze niemieckiego prywatnego prawa budowlanego na wszystkich etapach Pastwa inwestycji. Obok sprawdzenia przestrzegania umownych wytycznych i rozwoju strategii oraz praktycznych rozwiązań, w celu uniknięcia problemów oraz ostrzeżenia przed negatywnymi prawnymi i gospodarczymi konsekwencjami, wspieramy Państwa również przy ocenie lub przygotowaniu zmian w umowie lub propozycji aneksów do umowy, ponadto przejmujemy zarządzanie szkodami oraz dbamy o niezbędne zabezpieczenie dowodów.

 

Zakres naszych usług w obszarze niemieckiego prywatnego prawa budowlanego:

 • sporządzenie i rozwiązanie umów generalnego wykonawstwa oraz podwykonawstwa, a także umów deweloperskich
 • sprawdzenie obowiązków umownych oraz przygotowanie propozycji odpowiednich klauzul zmieniających
 • doradztwo prawne w zakresie spraw towarzyszących pracom budowlanym dla zleceniodawców oraz zleceniobiorców
 • zarządzanie aneksami do umów dla zleceniodawców oraz zleceniobiorców
 • usunięcie wad w szczególności w ramach roszczeń z tytułu rękojmi, zbiorowa odpowiedzialność za szkodę, rozwiązanie wypowiedzianych umów
 • łagodzenie konfliktów przy sporach budowlanych, m.in. przeprowadzanie postępowania mediacyjnego
 • prowadzenie procesu sądowego, samodzielne przeprowadzenie postępowania w sprawie zabezpieczenia dowodów, przeprowadzenie postępowania polubownego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. niemieckiego prywatnego prawa budowlanego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl