» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Dochodzenie wierzytelności w Niemczech

Dochodzenie wierzytelności w Niemczech

Jeżeli mają Państwo roszczenia pieniężne wobec dłużników z Niemiec co do zasady najwłaściwszym rozwiązaniem jest postępowanie upominawcze przeprowadzone w Niemczech, w tym uzyskanie nakazu zapłaty tzw. "Mahnbescheid".


Uproszczone postępowanie upominawcze jest odpowiednie w stosunku do wierzytelności, przeciwko którym prawdopodobnie nie zostanie złożony sprzeciw. Wszczęcie tego postępowania wiąże się z koniecznością przygotowania wezwania do zapłaty. Następnie można wszcząć postępowanie upominawcze na wniosek we właściwym sądzie upominawczym.

 

a) Brak sprzeciwu dłużnika

W przypadku braku sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty ze strony dłużnika, po upływie 2 tygodni można ubiegać się o uzyskanie wykonalnego nakazu zapłaty. Z przedłożonego wówczas tytułu można, po upływie 2 tygodni od jego doręczenia dłużnikowi, wszcząć postępowanie egzekucyjne.

 

b) Sprzeciw dłużnika

Zgłoszenie sprzeciwu przeciwko wykonalnemu nakazowi zapłaty bądź tytułowi egzekucyjnemu wiąże się z kontynuacją procesu po zmianie trybu uproszczonego na zwykły procesowy. Jeżeli pozasądowe dochodzenie wierzytelności lub też postępowanie upominawcze nie przyniosło oczekiwanego skutku, wnosimy pozew do sądu, który w postępowaniu spornym wydaje orzeczenie -  w  tym przypadku tytuł egzekucyjny. W razie skutecznej egzekucji długów, inaczej niż w Polsce, dłużnik ponosi zarówno koszty przedprocesowe jak i powstałe koszty sądowe.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. wierzytelności w Niemczech:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl