» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo autorskie

Niemieckie prawo autorskie

Adwokaci i doradcy podatkowi z polsko-niemieckiej kancelarii gospodarczej Goldenstein udzielą Państwu kompleksowej i zrozumiałej porady w przedmiocie niemieckiego prawa autorskiego zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.


Wszelkie obrazy, teksty, muzyka, filmy, strony internetowe, programy komputerowe czy video – każda twórczość intelektualna wiąże się z odpowiadającymi jej prawami autorskimi, przez co jest chroniona przepisami tegoż prawa. Aby jednak omawiane prawa autorskie uzyskać, jest często koniecznym coś więcej niż tylko powoływanie się na autorstwo.

Twórcy własności intelektualnej opierają się na dokładnej znajomości przysługujących im praw, żeby uzyskać długotrwałą, zrozumiałą i możliwą do realizacji ochronę dla swoich dzieł i pomysłów. Realizacją tych celów trzeba jednak zająć się jak najwcześniej, aby umożliwić optymalną pracę z własnością intelektualną.

Region stolicy Niemiec, gdzie posiadamy swoją główną siedzibę i posiadamy sieć kontaktów, coraz bardziej przyciąga kreatywny potencjał z całego świata. W związku z tym oferujemy kompleksowe i jasne doradztwo we wszelkich spornych pytaniach dotyczących prawa autorskiego.

Pomagamy również w przypadkach ostrzeżeń z zakresu prawa konkurencji dotyczących domniemanego naruszenia prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Decydująca jest przy tym możliwość udzielenia przez nas interdyscyplinarnej porady. Dzięki adwokatom i doradcom podatkowym zapewniamy naszym klientom kompleksową ochronę, zarówno z prawnego, jak i gospodarczego punktu widzenia.

Do spektrum świadczonych przez nas usług w zakresie niemieckiego prawa autorskiego należą m.in.:

  • ogólne doradztwo i wsparcie przy organizacji i wykorzystywaniu własności intelektualnej
  • doradztwo i dochodzenie Państwa roszczeń (w szczególności zaniechanie, odszkodowanie) w przypadku naruszenia praw z tytułu praw autorskich i kwestii spełnienia świadczenia, szczególnie z powodu nieuprawnionego publicznego zamieszczania w internecie, powielania, publikowania czy wystawiania Państwa dzieła
  • porada i obrona w sytuacji rzekomego naruszenia praw autorskich
  • pomoc przy wykorzystywaniu (umowy licencyjne) i wprowadzaniu na rynek usług związanych z prawem autorskim, tj. w szczególności sporządzanie umów dotyczących produkcji i licencji dzieł każdego rodzaju (fotografia, muzyka, film, oprogramowanie, spektakle, publikacje książkowe etc.)
  • sporządzanie umów dotyczących wspólnej produkcji dzieł wszelkiego rodzaju (muzyka, film, oprogramowanie, spektakle, publikacje książek etc.) i opracowywanie twórczych i technicznych innowacji

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie niemieckiego prawa autorskiego, prosimy o kontakt z:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl