» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo handlowe i niemieckie prawo cywilne

Niemieckie prawo handlowe i niemieckie prawo cywilne

Adwokaci i doradcy podatkowi z polsko-niemieckiej kancelarii gospodarczej Goldenstein  doradzają krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom różnej wielkości we wszystkich kwestiach związanych z niemieckim prawem handlowym i cywilnym zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.


Wzrost gospodarczy związany z przedsiębiorstwami zakłada w pierwszej linii podejmowanie właściwych decyzji. Do tego konieczne jest właściwe oszacowanie prawnych, podatkowych i gospodarczych warunków ramowych. W szczególności podatkowe warunki ramowe są w ciągłym ruchu. Z tego względu do ich oceny niezbędna jest staranna analiza i planowanie nastawione na oczekiwane przez Państwa rezultaty.

Nasi dotychczasowi klienci cenią sobie przede wszystkim możliwość interdyscyplinarnego i kompleksowego doradztwa. Dzięki adwokatom, biegłym rewidentom i doradcom podatkowym z kancelarii Goldenstein pracujemy razem z Państwem nad tym, aby uzyskać dostosowane do Państwa, możliwie jak najlepsze, rozwiązania w odpowiedzi na wysuwane roszczenia i cele odnośnie kwestii prawnych, podatkowych i gospodarczych. W pierwszym planie staramy się przede wszystkim, poprzez oferowane przez nas w odpowiednim czasie precyzyjne porady prawne, dążyć do uniknięcia tworzenia sporów sądowych.

Wszystkie te czynniki obowiązują również na gruncie umów międzynarodowych, gdzie wymaga się zarówno prawnych, jak i gospodarczych ekspertyz, a sam proces odbywa się często, z uwagi na taką możliwość, przed sądem zagranicznym. Z powodu takiej złożoności stanu faktycznego reprezentujemy licznych plskich i niemieckich klientów w ich stosunkach gospodarczych z zagranicznymi partnerami, a to między innymi dzięki naszemu specjalizacji się na rynku polskim.

Nasza działalność w zakresie niemieckiego prawa cywilnego i handlowego przejawia się w:

  • opracowywaniu, tworzeniu i sprawdzaniu umów cywilnych i handlowych
  • minimalizowaniu ryzyka związanego z wybraną branżą poprzez dobieranie odpowiednich instrumentów ochrony
  • unikaniu i uporaniu się z problemami odpowiedzialności
  • doradztwie przy niedotrzymaniu umowy
  • reprezentacji w procesie przed sądem polubownym
  • prowadzeniu procesu na terenie Niemiec, jak i zagranicą

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie niemieckiego prawa handlowego lub cywilnego, serdecznie prosimy o kontakt:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl