» Usługi » Doradztwo prawne w prawie niemieckim » Niemieckie prawo bankowe

Niemieckie prawo bankowe

Jako polsko-niemiecka kancelaria gospodarcza oferujemy Państwu kompleksowe i indywidualnie dopasowane doradztwo w obszarze niemieckiego prawa bankowego. Nasi doświadczeni adwokaci i doradcy podatkowi doradzą Państwu zarówno na gruncie prawa niemieckiego, jak i polskiego w odpowiadającym Państwu języku.


Co to jest prawo bankowe w Niemczech?

Prawo bankowe w Niemczech nie może być rozpatrywane w izolacji od innych dziedzin prawa. Jest to raczej termin otwarty, który podlega ciągłym zmianom. Obejmuje on różne dziedziny prawa jak niemieckie prawo handlowe, prawo cywilne oraz przepisy ustaw szczególnych (np. ustawy o kredytach, niem. Gesetz über das Kreditwesen – KWG). Prawo bankowe dotyczy np. stosunków prawnych w ramach umów kredytowych, czynności bankowych oraz prawa nadzoru bankowego.

Do niemieckiego prawa bankowego należą m.in.:

 • cywilnoprawne zabezpieczenia kredytów (poręczenie, hipoteka, dług hipoteczny i inne prawa zastawu)
 • prawo papierów wartościowych oraz rynku kapitałowego
 • prawo lokaty kapitału
 • prawo informacji poufnych (wykorzystanie jeszcze nieznanych informacji poufnych do celów handlu papierami wartościowymi)
 • prawo ogólnych warunków umów

Poniższe zagadnienia mogą być dla Państwa szczególnie interesujące:

 • odpowiedzialność przy phishingu danych użytkowników (roszczenie odszkodowawcze banku możliwe przy zamiarze lub przy rażącym niedbalstwie klienta!)
 • obejście kary za przedterminową spłatę  przy umowach kredytu  
 • nadużycie kart kredytowych (co powinienem zrobić jako ofiara?)
 • zagadnienia dotyczące instytucji kredytowych wynikające z prawa spółek (odpowiedzialność członków zarządu)
 • udzielanie kredytu oraz gwarancje (problemy związane z umową finansowego leasingu, z umową pożyczki itp.)
 • odszkodowanie przy wadliwym doradztwie inwestycyjnym

Mają Państwo pytania odnośnie powyższych lub innych prawno-bankoywch problemów? Nasi adwokaci i doradcy podatkowi na gruncie swojego wieloletniego i kompleksowego doświadczenia oferują Państwu efektywne, korzystne cenowo oraz godne zaufania doradztwo w obszarze prawa bankowego.


Nasz adwokat ds. niemieckiego prawa bankowego:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl