» Usługi » Doradztwo podatkowe » Ogólne doradztwo podatkowe

Ogólne doradztwo podatkowe

Każdy człowiek jest inny. Ta sama zasada odnosi się do przedsiębiorców i oznacza dla nas, że każdy z naszych Klientów jest jedyny w swoim rodzaju. Jak starannie dbamy a to, aby do każdej sprawy podchodzić indywidualnie, jednocześnie nie tracąc spojrzenia na całość problemu, mogą Państwo zobaczyć poniżej.


Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw

Nabycie i zbycie przedsiębiorstwa

 • Wsparcie w planowaniu i rozwoju strategii biznesowej, modeli biznesowych i struktur transakcyjnych
 • Przeprowadzenie analiz due dilligence
 • Doradztwo podatkowe oraz wsparcie biznesowe przy przeprowadzaniu transakcji w przedsiębiorstwie

Wycena przedsiębiorstwa

 • Zastosowanie odpowiednich i dostosowanych do indywidualnej sytuacji Klienta metod wyceny przedsiębiorstwa
 • Działanie zgodnie z IDW S1 oraz Ustawą o zasadach wyceny przedmiotów majątkowych dla celów podatkowych (niem. Bewertungsgesetz, BewG)

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 • Doradztwo podatkowe oraz gospodarcze w trakcie procesów tworzenia, przekształcania, podziału i łączenia spółek
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji naprawczych
 • Doradztwo podatkowe i gsopodarcze w sprawie kupna i sprzedaży udziałów (akcji) spółek kapitałowych
 • Sporządzanie umów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami)

Doradztwo podatkowe przy następstwie prawnym

 • Doradztwo przy wycenie oraz sprzedaży przedsiębiorstwa (MBI, MBO)
 • Współuczestnictwo inwestorów, stowarzyszeń, obcych modeli prowadzenia przedsiębiorstwa [M4]
 • zabezpieczenie majątku pod względem prawa spadkowego oraz korporacyjnego
 • Planowanie i doradztwo w toku sukcesji
 • Planowanie podatkowe w celu zredukowania ewentualnych obciążeń finansowych wynikających z darowizny przedsiębiorstwa i spadku

Spadki i darowizny

 • Analiza najbardziej optymalnej pod kątem podatkowym startegii gromadzenia majątku
 • Przygotowanie najbardziej optymalnego podatkowo modelu przekazania majątku w drodze spadku
 • Doradztwo w zakresie zwolnionych z opodatkowania testamentów i umów
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z:

Dariusz Kowalczyk

Biegły Rewident
Niemiecki doradca podatkowy
Diplom-Kaufmann
Polski doradca podatkowy
Specjalista ds. restrukturyzacji i postępowania upadłościowego (DStV e. V.)