» Kancelaria » Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez naszą kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem po zapoznaniu się ze sprawą. Formą rozliczania przez nas przyjętą jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe. Wysokość wynagrodzenia zależy od zakresu świadczonych usług, złożoności sprawy i poświęconego przez nas czasu.


Wynagrodzenie ryczałtowe

Forma rozliczenia obejmująca jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy). Zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym jest z góry określony. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu trwania zlecenia i koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.


Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą wynagrodzenia jest czas poświęcony konkretnej sprawie. Taka forma wynagrodzenia jest najkorzystniejsza w przypadku klientów potrzebujących pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależy od ilości poświęconych godzin.


 

Aby uzyskać pomoc prawną/podatkową, należy umówić się na spotkanie bądź przysłać zapytanie drogą mailową: