» Aktuelles

Opłata za przejazd autostradą „Maut” w Niemczech

Aż 3 zmiany w ciągu roku to po prostu za dużo! Jak wyjaśnić swoim klientom ceny za transport? Ciągłe zmiany w opłatach za przejazd utrudniają polskim przedsiębiorstwom logistycznym działalność w Niemczech. Jakie zmiany już nastąpiły i jakich jeszcze możemy się spodziewać? Jak powinien w tej sytuacji postąpić przedsiębiorca?

 

| CO WYDARZYLO SIE DO DZIS?

1-go stycznia br. do myta-LKW zostało wliczone zanieczyszczenie powietrza powodowane ruchem drogowym pojazdów ciężarowych, a dla ciężarówek o szczególnie niskiej emisji, tj. z klasą emisji EURO VI, stworzono odrębną, korzystniejszą klasę myta.

 

Od tego czasu opłata ta składa się ze stawek dwóch części myta – od kosztów infrastruktury i zanieczyszczenia powietrza. Pierwsza część zmieniła się 1-go października br., ta druga pozostaje niezmienna do końca roku 2017.

 

1-go lipca br. weszła w życie kolejna zmiana: obowiązek opłat za korzystanie z niemieckich autostrad rozciągnął się o kolejne 1100 kilometrów, czyli do 2350-ciu czteropasmowych dróg szybkiego ruchu.

 

Ogólnie pojazdy ciężarowe muszą ponosić myto na około 15000-cach kilometrach dróg krajowych autostradopodobnych. System opłat za przejazd autostradą dotychczas obowiązywał wyłącznie samochody ciężarowe o masie powyżej 12 ton. Od dnia 1-go października br. obejmować on będzie również samochody o masie od 7,5 tony.

 

Ponadto w październiku uległa zmianie liczba klas osi, co jest warunkowane poszerzeniem stawek klasyfikujących się pod część myta „koszty infrastruktury“. Od października istnieją cztery klasy uwarunkowane liczbą osi (2, 3, 4 oraz ostatnia klasa 5 lub więcej). Reasumując opłata ta jest uzależniona od ilości osi oraz emisji spalin pojazdu i naliczana jest za każdy kilometr przejazdu. Pojazdy z czteroma i pięcioma osiami, które w porównywalnych pozostałych warunkach płaciły taki sam maut, teraz zostały rozróżnione i te z czteroma znajdują się w uprzywilejowanej pozycji. Pojazdy z czteroma i pięcioma osiami, które w porównywalnych pozostałych warunkach obecnie płacą taki sam maut, od października zostały rozróżnione i te z czteroma znajdować się będą w uprzywilejowanej pozycji. Tak np. za czteroosiową ciężarówkę z klasą emisji EURO VI opłata wynosi 11,7 centa, to od pięcioosiowego pojazdu ciężarowego tej samej klasy ponosimy opłatę 13,5 centa, czyli 1,8 centa więcej za kilometr. Jednakże przedsiębiorca nie może „przesiąść” się na czteroosiowe ciężarówki, gdyż zmniejszyłby tym samym ilość transportowanych towarów i produktów. Poza tym niewyobrażalne jest, by jego przedsiębiorstwo nabywało nowe pojazdy wraz z każdą zmianą w przedmiocie myta.

 

| ROZWIAZANIE - KORZYSTANIE Z LUK USTAWOWYCH

Rozwiązanie dla uniknięcia obowiązku opłaty od przejazdu autostradą dla 7,5 tonowych ciężarówek znalazł północnoniemiecki producent pojazdów. Na bazie Mercedesa-Benz Sprinter z podwójną kabiną stworzono siedmiotonowy pojazd ciężarowy w klasie transportowej, przystosowany do transportu mebli. Celem tego projektu było nieobjęcie zakazem poruszania się samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony, obowiązującym na pewnych odcinkach oraz właśnie niepodleganiem pod maut tej mniejszej ciężarówki.

 

| DALSZY ROZWOJ

Rząd Republiki Federalnej Niemiec planuje dalsze poszerzenie zakresu podlegania obowiązku opłat za przejazd autostradą. Do tego w Berlinie, w drugiej połowie 2018 roku, mają zostać podniesione opłaty za przejazd ciężarówek na wszystkich autostradach. Rozważone będzie również poszerzenie kręgu podmiotów podlegających obowiązkowi o autokary i samochody ciężarowe o masie od 3,5 do 7,5 tony.

 

Przedsiębiorca w Niemczech musi zatem stale uważać i bacznie śledzić zmiany ustawowe, by móc wyjaśnić swoim klientom aktualne ceny za transport.