» Aktuelles

Nowe kary za łamanie prawa pracy i inne zasady kontroli

Jak donosi Rzeczpospolita, nowy główny inspektor pracy Roman Giedrojć zapowiada zmiany w systemie kontroli firm. Korzystny dla przedsiebiorców jest fakt, że pierwsza kontrola zgodnie z zapowiedziami Giedrojcia będzie miała charakter audytu.

 

Małe firmy często mają problem z przepisami, inspektor poinstruuje więc, jak przedsiębiorca powinien się zachować, ale nie będzie nakładał kary. Nie oznacza to, że można spaċ spokojnie - kary mogą byċ nakładane już przy pierwszej kontroli, jeżeli wykaże ona zagrożenie życia pracowników, zaległości w wypłatach pensji czy nielegalne zatrudnienie.

 

Kary zależne od wielkości firmy

Szef PIP zapowiada również nowelizację przepisów o karaniu przedsiębiorców. Obecnie nie wystarczy znaċ kodeks pracy - kary nakładane przez przedsiębiorców są uregulowane w wielu różnych ustawach. Wkrótce stawki mają być ujednolicone w jednym taryfikatorze, podobnym do tego stosowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Nowy taryfikator ma przewidywaċ, że kary będą uzależnione od wielkości firmy. I tak przedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób nie zapłaci więcej niż 15 tys. zł, od 11 do 50 pracowników – 20 tys. zł. Do 30 tys. zł zapłacą pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. Kary za różne naruszenia mają być kumulowane.

 

Jakie kary obecnie za naruszenie przepisów

Pracodawca, w przypadku stwierdzenia przez przeprowadzającego kontrolę inspektora pracy nieprawidłowości, podlega odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a co za tym idzie - karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł w postaci mandatu karnego bądź grzywny wydanej w wyniku postępowania przed sądem. Państwowa Inspekcja Pracy obecnie nie przewiduje stosowania taryfikatorów. Powodujeto, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, jakiej kary spodziewaċ się po kontroli a różni inspektorzy stosują odmiennezasady ustalania wysokości mandatu.

 

Podsumowanie

Zapowiadane zmiany są korzystne przede wszystkim dla małych firm, ponieważ obniżają maksymalne kary dla tych przedsiębiorców. Niewątpliwie uporządkowanie i uproszczenie systemu pozwoli prowadzącym działalność gospodarczą łatwiej zorientowaċ się, za co mają być karani i jakiej wysokości grzywny lub mandatu mogą się spodziewaċ. Pracodawcy jednak obwiają się, iż po uproszczeniu zasad prowadzenia kontroli będą się one dużo częstsze.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z: