» Aktuelles

Jak założyć firmę w Niemczech w 5-ciu krokach

Dzięki Unii Europejskiej dostęp do rynków krajów członkowskich jest coraz łatwiejszy. Dodatkowo zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech nie odbiegają już tak diametralnie od tych obowiązujących w Polsce, dzięki czemu coraz więcej polskich przedsiębiorców próbuje swoich sił na rynku niemieckim, a co więcej odnosi tam liczne sukcesy. Jak wiadomo najtrudniejsze są początki. Przebrnięcie przez nie ułatwią Ci poniższe wskazówki.

 

KROK 1: Wybierz formę działalności

Każda firma musi posiadać konkretną formę działalności. Podstawowymi i najczęściej wybieranymi przez obcokrajowców formami w Niemczech są:

 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka komandytowa
 • spółka z o.o. (w tym przypadku mamy do wyboru dwie alternatywy, a mianowicie GmbH oraz UG)
 • oddział spółki zagranicznej (np. oddział spółki posiadającej siedzibę na terenie Polski)
 • przedstawicielstwo
 • jednoosobowa działalność gospodarcza (Gewerbe lub wykonywanie wolnego zawodu Selbständig)

KROK 2: Zgłoś swoją działalność w urzędzie gospodarczym oraz zarejestruj ją w rejestrze handlowym

Po wybraniu formy działalności gospodarczej należy zgłosić chęć prowadzenia firmy do urzędu gospodarczego (niem. Gewerbeamt). Czynność tę należy opłacić, a opłata wynosi 20 Euro.Z regułyurząd ten wydaje automatycznie decyzję o wpisie do rejestru. W tym momencie wymagana jest jednak czujność, gdyż w przypadku nielicznych form działalności (np. w przypadku spółek kapitałowych, gdzieumowa zawarcia spółki odbywa się przed notariuszem) wymagane jest zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym (niem. Handelsregister) przez sąd rejonowy (niem. Amtsgericht). Innym odstępstwem od zasady jest wpis rzemieślników do właściwej izby rzemieślniczej (nim. Handwerkskammer). Wpis taki uzależniony jest przede wszystkim od tego, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego zawodu.

 

KROK 3: Załóż konto w banku i zdobądź numer podatkowy

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać rachunek bankowy na terenie kraju, w którym działa, by ułatwić zarówno sobie, jak i przyszłym kontrahentom dokonywanie transakcji. Założenie konta w banku nie jest z reguły czynnością sprawiającą problemy, banki oferują szeroki wachlarz możliwości w tej materii. Następnie należy zwrócić się do Urzędu Skarbowego (niem. Finanzamt) o nadanie numeru podatkowego. Czasami oprócz numeru podatkowego konieczny jest również numer podatkowy dla podatku obrotowego (pol. VAT). Wymóg ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

 

KROK 4: Zapoznaj się z niemieckimi przepisami

Nie można zapomnieć, że w momencie założenia spółki w Niemczech stajemy się niemieckim przedsiębiorcą, czyli podlegamy wszystkim rygorom prawnym obowiązującym w tym kraju. Oznacza to, iż musimy prowadzić księgowość i rachunkowość odpowiadającą standardom niemieckim. Oczywiście w tym celu możliwe jest zatrudnienie podmiotu posiadającego odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Następnie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kwestie dotyczące opodatkowania przychodu, które co do zasady podlega opodatkowaniu w Niemczech. W tym celuskłada się coroczne deklaracje podatkowe, a w szczególnych wypadkach również comiesięczne.

 

KROK 5: Zatrudnij pracowników

Zależnie od tego, czy pracownicy zostaną zatrudnieni w Niemczech, czy też zostaną oddelegowani z oddziału polskiego, pracodawca posiada względem nich różnorodne obowiązki. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zagadnienia:

 • zgłoszenie do kasy ubezpieczenia wypadkowego
 • uzyskanie numeru pracodawcy
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (zarówno pracowników, jak i osobę prowadzącą działalność)
 • zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych
 • zgłoszenie do Urzędu Celnego (niem. Zollamt)

Tylko dzięki odważnym decyzjom można osiągnąć sukces. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań nie pozostajesz z problemem sam, ponieważ cały zespół naszej Kancelarii jest gotowy do współpracy. Długoletnie doświadczenie w obszarze działalności transgranicznej pozwala nam na kompetentne i szybkie rozwiązywanie problemów. Dodatkowo oferujemy kompaktowe usługi zarówno w zakresie prawnym, jak i doradztwa podatkowego.