» Aktuelles

Co zrobić, gdy sklep internetowy otrzyma Abmahnung

Drobny niepozorny błąd wystarczy, by „zainkasować“ tzw. Abmahnung z powodu naruszenia prawa konkurencji. Nic dziwnego, że w Niemczech staje się to powszechnym zjawiskiem. Jak jednak się bronić w przypadku otrzymania takiego upomnienia?

Jeżeli otrzymają Państwo Abmahnung tj. wezwanie o zaprzestanie stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji z powodu nieprzestrzegania przepisów przez Państwa sklep internetowy, należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec pochopnemu podpisaniu formularza oświadczenia o zaniechaniu (Unterlassungserklärung).

 

Dużo gorsze w skutkach niż otrzymanie upomnienia za naruszenie prawa konkurencji może czasem okazać się naruszenie złożonego oświadczenia o zaniechaniu. Wówczas w przypadku takiego naruszenia może zostać nałożona kara umowna, której wysokość wynosi z reguły od 5.000 €. Zatem wskazane jest dokładne sprawdzenie konieczności złożenia takiego oświadczenia z powodu podniesionych zarzutów.

 

Występuje ona co do zasady przede wszystkim, gdy spełnione są następujące przesłanki:

  • upomniane zachowanie jest rzeczywiście „antykonkurencyjne", 
  • zachodzi stosunek konkurencji sklepu innternetowego w odniesieniu do upominającego,
  • jest wykluczone, że takie zarzucane naruszenie prawa się powtórzy.

Istotna jest z reguły szybka reakcja na otrzymane wezwanie, zanim sprawa trafi do sądu. Należy jednak uważać, by nie uznać roszczenia, doprowadzając do przerwania biegu przedawnienia, dopóki nie zostanie ustalone, czy wezwanie jest rzeczywiście uzsasadnione (m.in. patrz wyżej – przesłanki). Warto udać się w tym zakresie do niemieckiego adwokata, zajmujacego się prawem ochrony konkurencji.

 

Jesli upomnienie i wezwanie do zaprzestania naruszeń jest uzasadnione (np. naruszenie zasad uczciwej konkurencji przez polski sklep internetowy, który postanawia zaistnieć także na rynku niemieckim i tłumaczy swoją ofertę na język niemiecki, udostępnia możliwość wysyłki na teren, reklamuje się, a nieświadomie nazywa swoje produkty identycznie jak jego niemiecki konkurent, który jednak był wcześniej obecny na rynku i zarejestrował swój znak towarowy w Niemczech i w Unii Europejskiej, czyli niemiecki przedsiębiorca, ktory wystosował upomnienie do przedmiotowego sklepu internetowego dysponował prawami do spornego znaku towarowego) zasadniczo winno się wówczas zmierzać do zminimalizowania prawdopodobnych kosztów do akceptowalnego poziomu. Można to uczynić m.in. przez wycofanie spornego produktu ze sprzedaży oraz przesłanie upominającemu zmodyfikowanego oświadczenia o zaniechaniu podobnych praktyk na przyszłość. (Modyfikacja takiego oświadczenia powinna, w zależności od przypadku, objąć przede wszystkim wykluczenie odpowiedzialności za wszelkie szkody przeszłe i przyszłe, wynikłe z powodu sprzedaży spornego towaru na rynek niemiecki oraz zmniejszenie wartości przedmiotu sporu, która m.in. wpływa na wysokość kosztów, do wartości uzasadnionej w danej sprawie- np. suma za jaką polska firma sprzedała sporny towar a nie potencjalnej straty konkurenta).

 

Ponieważ złożenie nawet zmodyfikowanego oświadczenia o zaniechaniu spornych praktyk usuwa groźbę ponownego naruszenia praw firmy nimi dotkniętej, zachodzi duże prawdopodobienstwo, że sprawa ta nie trafiłaby do sądu i nie powstałyby koszty sądowe.

 

Nie ma jednego idealnego schematu dzialania, który mógłby stanowić rozwiązanie w każdym z indywidualnych przypadków. Ze względu na coraz ostrzejszą konkurencję - a wraz z nią wzrost ryzyka kosztownych postępowań o naruszenie prawa konkurencji - warto jednak z góry zminimalizować niebezpieczeństwo otrzymania upomnienia, uwzględniając odpowiednie przepisy ustawowe (patrz artykuł „10 najczęściej popełnianych błędów przy zakładaniu sklepu internetowego, działającego na niemieckim rynku“) oraz zasięgając właściwej porady prawnej.

 

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i zaoferujemy swoje usługi.