» Aktuelles » Archiv

Umowy dotyczące dzierżawy gruntów często powiązane są z prawem, które daje dzierżawcy możliwość jednokrotnego lub wielokrotnego przedłużenia czasu...

Na co powinni zwrócić uwagę sprzedawcy internetowi?

Europa integruje się coraz bardziej niemal we wszystkich obszarach. Proces ten dotyczy również ofert sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, które...

Jednym z zadań Unii Europejskiej jest ochrona konsumentów. Obejmuje ona nie tylko regulacje dotyczące postępowania oraz rękojmi za wady towarów, ale...

Z każdym rokiem kraje-beneficjenci nabierają doświadczenia w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych i działają coraz sprawniej w tym...

Dnia 10 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823),...

„Niedozwolone porozumienia przedsiębiorców są szkodliwe dla wszystkich uczestników rynku. Zmowy cenowe powodują, że konsumenci nie mają możliwości...

Niemieckie związki zawodowe i spedytorzy naciskają – przepisy o płacy minimalnej powinny w przyszłości dotyczyć również zagranicznych (w tym...