» Aktuelles » Archiv

Robienie zakupów za pomocą jednego kliknięcia myszką dla wielu mieszkańców Niemiec już od dawna stało się normalnością. Co drugi zapełnia koszyk za...

Sprzedaż online jest w Polsce na czasie, a napędza ją rosnące zaufanie konsumentów oraz wzrastająca eksploracja rynku przez klientów. Ponadto ważnym...

Podczas szukania nowej pracy często wysyła się wiele podań. Jednak w dzisiejszych czasach odpowiedź otrzymuje się tylko na niektóre z nich. Dlatego...

W wyroku z dnia 15 marca 2016 r. (II ZR 119/14) niemiecki Trybunał Federalny zdecydował, iż wobec dyrektora angielskiej spółki private company limited...

W dniu 9 maja 2016 r. w centrum konferencyjnym Ludwig Erhard Haus odbyła się konferencja gospodarcza pod tytułem „Tu gra muzyka – Co napędza...

W precedensowym sporze z Brandenburga niemiecki Federalny Sąd Pracy w Erfurcie zdecydował, czy pracodawca może zaliczać bonusy finansowe na poczet...

Unia Europejska dąży do ujednolicenia przepisów w zakresie obrotu handlowego i ochrony konsumentów. Ma to z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo dla...

Użytkownik musi zostać szczegółwo poinformowany o swoim prawie do odstąpienia przy zakupach internetowych. W tym celu najlepiej jest wskazać pouczenie...

W Polsce rośnie zainteresowanie kupnem artykułów spożywczych przez internet. Według badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Gemius rośnie liczba...

Orzeczeniem z dnia 25.07.2015 Wyższy Sąd Krajowy w Brandenburgii (sygnatura akt: 11 Sch 2/13) przychylił się do wniosku adwokatów z Kancelarii...